"Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
przeznaczonych na realizację
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"Centrum Integracji Społecznej  „KREATOR”

z siedzibą w Pułtusku przy ul. Spacerowej 11

tel. 515 758 072 - Kierownik CIS Ewa Turek

e-mail: cis.pultusk@fdw.net.plUprzejmie informujemy, że w związku z utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną w kraju,
Centrum Integracji Społecznej od dnia 20 kwietnia 2021 r. do odwołania
funkcjonuje wyłącznie w trybie zdalnym. Prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub pod adres e-mail.

Jednocześnie zawiadamiamy, że prowadzimy nabór uczestników do realizowanego projektu.


Oferta
  • Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
  • Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowywanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
  • Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  • Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.


Planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej i usługowej


W ramach reintegracji zawodowej będą prowadzone następujące działalności:

a) Pracownia Kulinarna

– pracownik gastronomii – ilość osób przyporządkowanych do szkolenia przyuczenia w tym zakresie będzie zależała od bieżącej diagnozy potrzeb rynku pracy w Pułtusku;

b) Warsztat Opiekuńczo - Usługowy

- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,

- opiekun dowozu dzieci do szkół ,

- salowa.

Liczba osób przyporządkowana do szkolenia, przyuczenia w tym zakresie będzie zależała od bieżącej diagnozy potrzeb rynku pracy w Pułtusku;

c) Warsztat Gospodarczy

– pomocnicze usługi remontowo-budowlane/sekcja remontowo-budowlana, usługi porządkowo-gospodarcze, polegające na sprzątaniu, konserwacji powierzchni płaskich, sprzątaniu ciągów pieszych, myciu okien, usługi pralnicze i prasowalnicze – liczba osób przyporządkowanych do szkolenia/przyuczenia w tym zakresie będzie zależała od bieżącej diagnozy potrzeb rynku pracy w Pułtusku;

d) Warsztat Ekologiczno-Gospodarczy
- ogrodnik terenów zielonych,

– pielęgnacja terenów zieleni i inne prace związane z pielęgnacją terenów zieleni w różnych porach roku -liczba osób przyporządkowanych do szkolenia/przyuczenia w tym zakresie będzie zależała od bieżącej diagnozy potrzeb rynku pracy w Pułtusku;

e) Warsztat Aktywizacji

pozostali pracownicy przy pracach prostych,

– prace pomocnicze dostosowane do predyspozycji psychofizycznych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – stanowi pierwszy etap aktywizacji osób niepełnosprawnych do ZAZ w Pułtusku.