Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 

Zamawiający:

Fundacja "DOBRO WSPÓLNE" z siedzibą przy ul. Spacerowej 11, 06-102 Pułtusk  

Przedmiot zamówienia:

"Przystosowanie budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych na Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusku".  

Termin i miejsce składania ofert:

8 grudnia 2020 godzina 8:30 -Siedziba Fundacji   -   sekretariat  

Termin otwarcia ofert:

8 grudnia 2020 godzina 9:00 -Siedziba Fundacji   -   sekretariat

                                                                                     

                                                                                                                                                                         Witold Rybczyński


>> SPRAWDŹ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA <<

kliknijpng


______________________________________________________________________________________________________________________________Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:


Zamawiający:
Fundacja "DOBRO WSPÓLNE" z siedzibą przy ul. Spacerowej 11, 06-102 Pułtusk

Przedmiot zamówienia:
"Przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację społeczną i zawodową
w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusku".

Termin i miejsce składania ofert:
03 listopada 2020 r., godzina 8:30 - Siedziba Fundacji - sekretariat

Termin otwarcia ofert:
03 listopada 2020 r., godzina 9:00 - Siedziba Fundacji - sekretariat


                                                                                                                                                                         Witold Rybczyński


>> SPRAWDŹ  SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA <<

kliknijpng