ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

Waldemar Rzeźnik
Prezydent Zgromadzenia Fundatorów  


Szewiska-ramkajpg

Członek MKOl, I Wiceprezes PKOl  

Rektor b. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora    

RADA FUNDACJI

Dr n. med. Robert Gajda
Dyrektor Grupy Gajda-Med  

Prof. zw. dr hab. Marek J. Konopczyński
Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN  

Krzysztof Łachmański
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

ZARZĄD

Dr Witold Rybczyński - Prezes Zarządu
Ambasador ad personam  

BIURO
Barbara Rzeźnik - Dyrektor
Dorota Dadas - Sekretariat